Op deze pagina kunt u informatie vinden over de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg, welke wij bij het leveren van Orthopedisch schoeisel, Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen en verbandschoenen als leidraad aanhouden. Mogelijk heeft u de kleuren van deze beschrijving al elders op onze website kunnen ontdekken. Deze procesbeschrijving is geschreven uit zowel het perspectief van de cliënt en dat van de zorgverlener. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wat is de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg?

De procesbeschrijving brengt de gehele keten van activiteiten in de hulpmiddelenzorg in beeld: van het signaleren van een probleem tot aan de evaluatie van het gebruik van het geleverde hulpmiddel. De activiteiten zijn uitgewerkt in acties van cliënt en acties van zorgdeskundigen. Per activiteit is aangegeven binnen welke kaders de acties kunnen worden uitgewerkt.

Wat is het doel van de procesbeschrijving?

Eenheid van taal is een voor waarde voor optimale communicatie en informatieuitwisseling tussen partijen. De procesbeschrijving creëert eenheid van taal en is daarmee een leidraad voor een uniforme informatieuitwisseling over hulpmiddelenzorg. Vanuit het oogpunt van vraaggerichtheid in de hulpmiddelenzorg is het perspectief van de cliënt leidend.

Voor wie is de procesbeschrijving bedoeld?

De procesbeschrijving richt zich specifiek op de organisaties van patiënten/consumenten, zorgverleners, fabrikanten, leveranciers en verzekeraars die informatie over hulpmiddelenzorg opstellen en uitdragen.

[ult_createlink title=”Download hier de volledige beschrijving in PDF” btn_link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FProcesbeschrijving-Hulpmiddelenzorg.pdf||target:%20_blank|”]