Semi Orthopedische schoenen lijken veel op Confectieschoenen. Soms worden ze zelfs bij dezelfde fabrikanten gemaakt. Het grootste verschil zit in de ruimte van de schoenen. Er zijn verschillende wijdtes verkrijgbaar. De schoenen komen uit de fabriek zonder voetbedden en zijn aanpasbaar aan de individuele voeten met voetafwijkingen. Het doel van deze schoenen is de voeten zodanig te beschoeien, dat het loopvermogen wordt verbeterd en de klachten worden verminderd, of zelfs worden opgeheven.

In bepaalde gevallen kan zelfs normaal confectieschoeisel worden toegepast, mits deze schoenen aan een aantal specifieke eisen voldoen. Voor het aanbrengen van de voorzieningen aan confectieschoenen, komt alleen daarvoor geschikt, duurzaam schoeisel in aanmerking. De schoenen moeten goed passen. Daarnaast dienen deze schoenen van een dermate kwaliteit te zijn, dat na realisering van een op medisch voorschrift aangebrachte voorziening, de kwaliteit nog van dien aard is, dat een voldoende lange draagtijd kan worden gegarandeerd.

Verzekering en vergoeding:

Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van Semi-Orthopedische schoenen vanuit de basisverzekering. Er geldt echter voor dit soort hulpmiddelen altijd een wettelijke eigen bijdrage. Voor 2021 bedraagt deze € 125,-. Voor kinderen jonger dan 16 jaar € 62,50.

Deze eigen bijdrage, rekenen wij bij aflevering van de schoenen met u af. Als u hiervoor aanvullend bent verzekerd, wordt deze eigen bijdrage rechtstreeks door ons gedeclareerd bij uw zorgverzekering. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Dit betekent dat u in 2021 tot € 385,- zelf betaalt aan ziektekosten als u gebruikt maakt van verstrekkingen vanuit de basisverzekering. De wettelijk eigen bijdrage geldt voor een bepaald hulpmiddel. Deze is verplicht. Het eigen risico geldt voor iedere verstrekking vanuit de basisverzekering, tot het bedrag van €385,-.

Niet op alle verstrekkingen is het Eigen Risico van toepassing. Zie deze website van de rijksoverheid voor meer informatie hierover.

Verwijzing:

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk om over een verwijsbrief te beschikken van een behandelend medisch specialist. Bent u reeds bekend met (Semi) Orthopedische schoenen en wisselt u van leverancier, dan volstaat een verwijsbrief van de huisarts.

Na het 1e paar schoenen mag u na 3 maanden een reserve- c.q. wisselpaar aanvragen bij de leverancier. 15 tot 18 maanden na levering van uw 1e paar schoenen (dit verschilt per zorgverzekeraar) mogen indien dit nodig is uw schoenen worden vervangen. U mag beschikken over 2 adequate paren schoenen. De levertijd van een paar Semi-Orthopedische schoenen is gemiddeld 4 weken. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen indien dit nodig is iedere 12 maanden in aanmerking voor een nieuw paar schoenen. Echter hebben kinderen geen recht op een reserve paar.