Wij hechten zeer aan een goede en snelle communicatie met verwijzers zoals huisartsen, fysiotherapeuten, (medisch) pedicures, enz. Op deze pagina kunt u lezen hoe dit het meest praktisch kan plaatsvinden.

Intercollegiaal overleg

Wij zijn voor intercollegiaal overleg bereikbaar via telefoonnummer 0251-254051 (te bereiken op maandag t/m donderdag 9:00 tot 17:00 uur).

Contact per e-mail met de behandelaar

U kunt ons e-mailen via info@paulusekelschot.nl. In het geval van het versturen van privacy gevoelige informatie kunt u ons e-mailen via zorgmail, ekelschot@zorgmail.nl

Verwijzing en vergoeding

De meeste zorgverzekeringen hanteren een directe toegankelijkheid, waarbij verwijzing niet noodzakelijk is indien er geen rode vlaggen zijn. Wel hechten wij veel waarde aan uw ondersteunende informatie. U kunt ons vinden via ZorgDomein.

De meeste zorgverzekeringen hebben in het aanvullende pakket een vergoeding voor voetzorg. De hoogte van vergoedingen zijn per verzekering en pakket verschillend.

Wie kunt u naar ons verwijzen?

Wij zijn in het algemeen gericht op mensen met voetklachten, klachten in het onderbeen of houding gerelateerde klachten. Ook mensen die schoen- gerelateerde problemen hebben kunnen bij ons terecht.

Erkenning en certificering

We zijn aangesloten bij en erkend door de volgende instanties

  • Lid van de Nederlandse vereniging van Podotherapeuten (NVvP).
  • Geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici (Daan Ekelschot, podotherapeut, Reg. Nr. 59106939196)
  • Erkend door: Stichting erkenningsregeling medische hulpmiddelen (S.E.M.H.)
  • Lidmaatschap: NVOS-Orthobanda (Branche vereniging Orthopedische schoentechniek)
  • Aangesloten bij: Stichting LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie.